Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23168
Nhan đề: Thị xã Phú Thọ: Công tác kiểm tra bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra
Tác giả: Trọng Đức
Từ khoá: Thị xã Phú Thọ
Công tác kiểm tra
Bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.18-20
Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, trong hơn nữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẻ đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23168
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
588.61 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.