Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23172
Title: Ủy ban kiểm tra các cấp Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả nhưng còn nhiều khó khăn
Authors: Ngọc Đảm
Keywords: Úy ban kiểm tra các cấp Hà Nôi
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
Đạt kết quả
Nhưng còn nhiều khó khăn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.35-37
Abstract: Xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nên từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; chỉ đạo UBKT cấp dưới thực hiện tập trung, quyết liệt. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp Thành ủy Hà Nội thời gian qua cũng thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23172
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
655.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.