Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23174
Title: Huyện ủy Gia Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Phương Thúy
Keywords: Huyện ủy Gia Lâm
Công tác kiểm tra
Giám sát
Góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.41-43
Abstract: Những năm qua, đời sống kinh tế xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng; văn hóa xã hội, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh quốc phòng; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ công tác kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23174
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
611.22 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.