Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23177
Title: Đảng bộ Bắc Kạn tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Tống, Văn
Keywords: Đảng bộ Bắc Kạn
Tăng cường kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.49-51
Abstract: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23177
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
617.37 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.