Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23184
Title: Thư riêng
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Thư riêng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.68-69,72
Abstract: Nếu thấy tôi có dấu hiệu vi phạm, đồng chí có thể chỉ đạo ủy ban Kiểm tra (hoặc Thanh tra) vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Cá nhân tôi, với tư cách là người đứng đầu chi bộ và đơn vị cấp dưới xin chịu mọi trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23184
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
570.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.