Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23215
Title: Cao Phong qua thời "Khổ tận" đến ngày "Cam lai"
Authors: Tống, Văn
Keywords: Cao Phong
Qua thời
Khổ tận
Đến ngày
Cam lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.67-68,87
Abstract: Chúng tôi về Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) vào chính vụ thu hoạch cam. Nhìn những trái cam tươi mới thu hái với sắc vàng rộm của các trái cam lòng vàng, sắc đỏ mọng của trái cam Đường Canh được xếp theo hình tháp hàng tiếp hàng trên kệ, cùng các chiếc xe tải đang khẩn trương nhập cam đưa đi tiêu thụ... lòng tôi xốn xang mừng cho sự đổi thay nhanh chóng của vùng đất xứ Mường giàu bản sắc văn hóa này. Đánh thức được lợi thế thiên nhiên ban tặng, vùng đất Cao Phong đồi núi, kinh tế gian khó bao năm xưa, giờ đã khởi sắc, trở thành một vùng chuyên canh cam trù phú. Cao Phong giờ đây đã qua thời “khổ tận”, đến ngày “cam lai”; nhà nhà đua nhau làm giàu từ cây cam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23215
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.