Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23215
Nhan đề: Cao Phong qua thời "Khổ tận" đến ngày "Cam lai"
Tác giả: Tống, Văn
Từ khoá: Cao Phong
Qua thời
Khổ tận
Đến ngày
Cam lai
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.67-68,87
Tóm tắt: Chúng tôi về Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) vào chính vụ thu hoạch cam. Nhìn những trái cam tươi mới thu hái với sắc vàng rộm của các trái cam lòng vàng, sắc đỏ mọng của trái cam Đường Canh được xếp theo hình tháp hàng tiếp hàng trên kệ, cùng các chiếc xe tải đang khẩn trương nhập cam đưa đi tiêu thụ... lòng tôi xốn xang mừng cho sự đổi thay nhanh chóng của vùng đất xứ Mường giàu bản sắc văn hóa này. Đánh thức được lợi thế thiên nhiên ban tặng, vùng đất Cao Phong đồi núi, kinh tế gian khó bao năm xưa, giờ đã khởi sắc, trở thành một vùng chuyên canh cam trù phú. Cao Phong giờ đây đã qua thời “khổ tận”, đến ngày “cam lai”; nhà nhà đua nhau làm giàu từ cây cam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23215
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.