Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23251
Title: Làng Chăm thay đổi cuộc sống từ du lịch văn hóa cộng đồng
Authors: Trần, Thanh Thảo Uyên
Keywords: Làng Chăm thay đổi cuộc sống
Từ du lịch văn hóa cộng đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.54-55
Abstract: An Giang là một vùng đất có non nước hữu tình và người dân hiếu khách. bốn dân tộc anh em Kinh, Hoa, Chăm, Khmer cùng sinh sống hình thành nên truyền thống văn hóa độc đáo, trong đó văn hóa Chăm là một kho tàng huyền bí và hấp dẫn đối với nhiều khách. Nằm gần kề thành phố nhưng làng Chăm vẫn giữ nét sinh hoạt truyền thống. những năm gần đây, hoạt động du lịch làng Chăm ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp, đặc biệt là trong phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23251
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
457.69 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.