Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23253
Title: Ông chủ của Robot ảo
Authors: Konrad Alex
Keywords: Ông chủ của Robot ảo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 10 .- Tr.124-130
Abstract: Daniel dines tạo ra uipath, công ty công nghệ được chú ý nhiều nhất thế giới trị giá bảy tỉ đô la Mỹ, bằng cách đưa các robot ảo vào đảm nhiệm công việc lặt vặt trong văn phòng. Trong quá trình này, Ông trở thành tỉ phú đầu tiên giàu lên nhờ bot (robot ảo thực hiện các tác vụ).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23253
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.