Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23279
Title: Diện mạo mới
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Diện mạo mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 69 .- Tr.60-64
Abstract: Rời sàn chứng khoán, chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải tái cấu trúc công ty, đầu tư sâu hơn vào địa ốc và khách sạn. Ông cần cộng sự tiếp sức và những người hỗ trợ thân tín xuất hiện từ gia đình: Con trai và con gái.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23279
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.