Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23286
Title: Bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên Cô Tô
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Bảo vệ môi trường
Cô Tô
Môi trường sinh thái tự nhiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.12-13
Abstract: Huyện đảo Cô Tô (Quảng ninh) có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch với hệ môi trường sinh thái tự nhiên rất đa dạng, độc đáo: vừa có rừng lại vừa có tài nguyên biển. Việc giữ gìn và khai thác hợp lí, cũng như phục hồi những nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên đã bị xâm hại đóng vai trò then chốt để phát triển du lịch bền vững tại đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23286
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
402.88 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.