Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23307
Title: Quảng Ninh phát triển du lịch sáng tạo
Authors: Đỗ, Thị Thu Huyền
Keywords: Quảng Ninh
Phát triển du lịch sáng tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.29-31
Abstract: Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trở thành một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á. Để thu hút du khách trong và ngoài nước, bên cạnh việc nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường kinh doanh, ngành du lịch Quảng Ninh cần tập trung đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là phát triể sản phẩm du lịch sáng tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23307
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
630.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.