Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23316
Title: Nâng cao năng lực thu hút đầu tư phát triển du lịch tại điểm đến tỉnh Hòa Bình
Authors: Bùi, Ngọc Tú
Keywords: Nâng cao năng lực thu hút đầu tư phát triển du lịch
Tại điểm đến tỉnh Hòa Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.36-38
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch tại điểm đến của Hòa Bình trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23316
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
559.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.