Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23318
Title: Bàn về mô hình đào tạo kép của CHLB Đức
Authors: Nguyễn, Tuấn Dũng
Keywords: Mô hình
Đào tạo kép
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.39-41
Abstract: Để có thể theo học mô hình đào tạo kép, người học nghề học viên phải có một hợp đồng với một doanh nghiệp. Trong thời gian học, Học viên học Phần lý Thuyết ở trường dậy nghề và phần thực hành tại doanh nghiệp. Bài viết này giới thiệu tổng quan về hệ thống đào tạo kép của Cộng hòa Liên Bang (CHLB) Đức và mô tả sự vận hành của hệ thống này bao gồm các nội dung về chương trình đào tạo, quá trình triển khai đào tạo, giáo viên, người dạy, quy chế đào tạo và kiểm tra, đánh giá cấp bằng tốt nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23318
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
600.81 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.