Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23321
Title: Đào tạo kép nghề kỹ thuật chế biên món ăn tại Đức và áp dụng tại Việt Nam
Authors: Phạm, Mạnh Cường
Keywords: Đào tạo kép nghề kỹ thuật chế biên món ăn
Tại Đức
Ap dụng tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.42-43
Abstract: Hiện nay, trên thế giới có nhiều hình thức đào tạo nghê tiên tiến phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đào tạo kép tại Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những mô hình nổi bật. Với mục tiêu đưa đào tạo nghề Việt Nam tiếp cận với đào tạo nghề thế giới, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã triển khai dự án đào tạo thí điểm 22 nghề theo hình thức đào tạo kép của Đức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23321
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
421.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.