Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23328
Title: Hồng Kông Thiên đường du lịch châu Á
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Lê, Thị Tố Uyên
Keywords: Hồng Kông
Thiên đường du lịch châu Á
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.48-49
Abstract: Ngành Du lịch được coi là một phần thiết yếu của nến kinh tế; Hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại; Chính sách phát triển du lịch đặc thù.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23328
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
412.54 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.