Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23329
Nhan đề: Du lịch đảm bảo sinh kế cho người dân trong khu di sản
Tác giả: Bùi, Văn Mạnh
Từ khoá: Du lịch
Đảm bảo sinh kế cho người dân trong khu di sản
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.50-51
Tóm tắt: Di sản là nguồn lực cho du lịch phát triển, ngược lại du lịch được các nhà bảo tồn coi là "cứu cánh quan trọng" trong nổ lực bảo tồn và phát triển tại các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Nguồn thu từ hoạt động du lịch không chỉ hỗ trợ cho những nỗ lực bảo vệ di sản, môi trường sinh thái mà còn giúp cho người dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23329
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
435.16 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.