Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23347
Title: Đẩy mạnh hợp tác đào tạo hướng dẫn viên du lịch
Authors: Nguyễn, Tư Lương
Keywords: Đẩy mạnh hợp tác đào tạo
Hướng dẫn viên du lịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.55-56
Abstract: Hợp tác trong đào tạo hướng dẫn viên du lịch giúp mang lại lợi ích cho nhiều bên liên quan. Đối với các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch, đây là con đường hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo ngành hướng dẫn du lịch, có chuẩn đầu ra đáp ứng đựợc yêu cầu của xã hội về hướng dẫn viên du lịch, nâng cao uy tín của nhà trường trên thị trường đào tạo nhân lực du lịch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23347
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
378.5 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.