Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23351
Nhan đề: Lật đổ mô hình đầu tư mạo hiểm
Tác giả: Konrad Alex
Từ khoá: Lật đổ mô hình đầu tư mạo hiểm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 72 .- Tr.65-71
Tóm tắt: Chỉ trong một thập kỷ, Andreessen Horowitz đã đầu tư vào hàng loạt công ty khởi nghiệp thành công nhất - Facebook, Instagram, Airbnb, Lyft, Skype, Slack – và tạo ra nhiều kẻ thù ở thung lũng Silicon. Để duy trì vị thế dẫn đầu, công ty đang có nước đi bất thường là từ bỏ hình tượng đầu tư mạo hiểm của mình – và chơi những ván bài lớn hơn, rủi ro hơn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23351
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.35 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.