Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23396
Title: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động tới Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thành
Keywords: Chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung
Tác động tới Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 74 .- Tr.17-18
Abstract: Hơn ba năm kể từ khi ứng viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cam kết nếu trúng cứ sẽ có biện pháp cứng rắn để chỉnh những mất cân đối về quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc cũng như nhiều khu vực và nền kinh tế có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23396
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.