Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2340
Title: Hướng dẫn tiếp cận khái niệm và cấu trúc nhân cách trong tâm lý học
Authors: Phan, Trọng Ngọ
Keywords: Tiếp cận cấu trúc tĩnh
Tiếp cận hệ thống động
Nghiên cứu nhân cách
Cấu trúc nhân cách theo cách tiếp cận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.3-16
Abstract: Nội dung bài viết đề cập tới các cách tiếp cận cấu trúc, tĩnh và hệ thống, động trong nghiên cứu nhân cách; phân tích các quan điểm, các khái niệm và cấu trúc nhân cách theo các cách tiếp cận khác nhau, trong đó, nhấn mạnh tới quan niệm và cấu trúc theo hệ thống, động, đặc biệt nhấn mạnh tới cấu trúc nhân cách theo hướng tương tác và chuyển hóa các đơn vị trong hệ thống toàn vẹn của nhân cách - xu thế tiếp cận phù hợp với sự phát triển của tri thức khoa học hiện đại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2340
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_778.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.205.93.2


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.