Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23402
Title: Nhu cầu cấp bách của việt xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc Gia
Keywords: Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 142 .- Tr.7
Abstract: Ngày 12.6.2018, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức Lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Viện và vinh danh 22 Trưởng ban kỹ thuật. PGS. TS Trương Duy Nghĩa -Trưởng Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TC11 (Nồi hơi và bình áp lực) và Ban kỹ thuật TC58 (Chai chứa khí) đã được vinh danh là Trưởng ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia tiêu biểu cùng các Trưởng ban khác. Tại lễ vinh danh này thay mặt các trưởng ban, PGS. TS Trương Duy Nghĩa đã có bài phát biểu (xem dưới đây):
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23402
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
848.25 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.