Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23403
Title: Điện về "Ốc đảo" Cồn Chim
Authors: Nguyên Linh
Keywords: Lưới điện
Cung cấp điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .-Tr.167-168
Abstract: Xóm Cồn Chim, thuộc thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là một ốc đảo, nằm lọt thỏm giữa đầm Thị Nại, bốn bề mênh mông sóng nước. Nhiều năm qua, người dân nơi đây sống trong cảnh đò ngang cách trở, đời sống nhiều khó khăn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23403
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.