Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23404
Title: Thời cơ mới cho Start-up Việt Nam
Authors: Nguyễn, Chí Dũng
Keywords: Thời cơ mới cho Start-up
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 74 .- Tr.30-31
Abstract: Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Vietnam Venture Summit 2019) diễn ra trong hai ngày ở Hà Nội và TP.HCM là minh chứng rõ nét cho sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu một giai đoạn mới cho sự phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up) tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23404
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.