Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23409
Title: Khai vị đậm đà
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Khai vị đậm đà
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 74 .- Tr.60-65
Abstract: Khách hàng Việt Nam đang nếm trải sự tiện lợi khi gọi món ăn trực tuyến nhờ những chương trình “giáo dục khách hàng” do các công ty công nghệ có tiềm lực tài chính thực hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23409
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.