Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23418
Title: Ra mắt thất bại
Authors: Perez Matt
Vardi Nathan
Keywords: Ra mắt thất bại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 74 .- Tr.100-107
Abstract: Chris Roberts dùng bảy năm và gọi vốn được gần 300 triệu đô la Mỹ - Phần lớn trong số đó là từ các Game thủ bình thường - để xây dựng Star Citizen. Tựa game này sắp dược công nhận danh hiệu trò chơi video đăt tiền nhất từng được tạo ra và dự án gọi vốn cộng đồng lớn nhất thế giới - không tính đến tiền mã hóa. Sản phẩm này vẫn chưa sẵn sàng, cũng có thể là không bao giờ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23418
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.17 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.