Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2342
Title: Tác động của quan hệ vợ chồng đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Hạnh phúc hôn nhân
Quan hệ giữa vợ, chồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.17-27
Abstract: Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi năm 2017 trên mẫu là 284 trí thức cho thấy quan hệ giữa vợ, chồng thể hiện ở sự chia sẻ - hỗ trợ lẫn nhau và sự bất đồng quan điểm - mâu thuẫn là 2 yếu tố có tác động đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân của họ trong đó, sự chia sẻ - hỗ trợ nhau giữa vợ chồng là yếu tố có khả năng dự báo cao hơn về những thay đổi của cảm nhận hạnh phúc hôn nhân. Ngược lại, hai khía cạnh của cảm nhận hạnh phúc hôn nhân, đặc biệt là biểu hiện hạnh phúc hôn nhân cũng có tác động trở lại mối quan hệ giữa vợ, chồng. Mức độ tác động của hai khía cạnh thể hiện quan hệ giữa vợ, chồng đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân ở những nhóm khách thể khác nhau là khác nhau.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2342
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_529.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.47.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.