Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23421
Nhan đề: Vươn tầm thế giới
Tác giả: Barker Christian
Từ khoá: Vươn tầm thế giới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 74 .- Tr.114-117
Tóm tắt: Chris Burch hi vọng sẽ xây dựng được thương hiệu khách sạn sang trọng mang đẳng cấp thế giới với các khu nghỉ dưỡng Nihi.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23421
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.54 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.