Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2342
Nhan đề: Tác động của quan hệ vợ chồng đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân
Tác giả: Lê, Thị Thanh Hương
Từ khoá: Hạnh phúc hôn nhân
Quan hệ giữa vợ, chồng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.17-27
Tóm tắt: Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi năm 2017 trên mẫu là 284 trí thức cho thấy quan hệ giữa vợ, chồng thể hiện ở sự chia sẻ - hỗ trợ lẫn nhau và sự bất đồng quan điểm - mâu thuẫn là 2 yếu tố có tác động đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân của họ trong đó, sự chia sẻ - hỗ trợ nhau giữa vợ chồng là yếu tố có khả năng dự báo cao hơn về những thay đổi của cảm nhận hạnh phúc hôn nhân. Ngược lại, hai khía cạnh của cảm nhận hạnh phúc hôn nhân, đặc biệt là biểu hiện hạnh phúc hôn nhân cũng có tác động trở lại mối quan hệ giữa vợ, chồng. Mức độ tác động của hai khía cạnh thể hiện quan hệ giữa vợ, chồng đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân ở những nhóm khách thể khác nhau là khác nhau.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2342
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_529.2 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.