Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23433
Title: Bao bì
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Bao bì
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 75 .- Tr.73-76
Abstract: Chín doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đặt mục tiêu vào năm 2030 sẽ thu gom và tái chế tất cả bao bì do họ đưa ra tiêu thụ trên thị trường thông qua liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23433
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.