Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23437
Title: Chuyển đổi hoành tráng
Authors: Sorvino Chloe
Keywords: Chuyển đổi hoành tráng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 75 .- Tr.96-98
Abstract: Để vực dậy Burger King, Daniel Schwartz áp dụng nguyên tắc làm việc tiêu chuẩn của 3G Capital: cắt giảm chi phí, thúc đẩy bộ phận quản lý – và luôn săn lùng các thương vụ mua lại. Điều này đã mang lại hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23437
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.