Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23438
Title: Kiến tạo doanh nghiệp hiệu quả cao
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Kiến tạo doanh nghiệp hiệu quả cao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 75 .- Tr.100-103
Abstract: Endeavor, tổ chức chuyên hỗ trợ những doanh nghiệp có hiệu quả cao, vừa chọn bốn doanh nhân Việt Nam vào mạng lưới của mình. Những doanh nhân được chọn sẽ nhận được trợ giúp toàn diện từ các doanh nhân và chuyên gia kinh nghiệm ở Việt Nam và thế giới để có thể quy mô hóa doanh nghiệp nhanh chóng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23438
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.