Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2344
Title: Nhận thức của người bệnh trầm cảm về biểu hiện, nguyên nhân và cách điều trị rối loạn trầm cảm
Authors: Trần, Thành Nam
Giang, Ngọc Thụy Vy
Keywords: Bệnh nhân
Trầm cảm
Nhận thức
Can thiệp điều trị
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.41-58
Abstract: Nghiên cứu đánh giá nhận thức về biểu hiện, nguyên nhân và cách điều trị khoa học đối với rối loạn trầm cảm trên 109 bệnh nhân trầm cảm tới điều trị lần đầu tại Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chi Minh theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có khoảng 16% số người bệnh có thể nói tên bệnh chính xác. Có 80,7% - muốn tìm kiếm sự trợ giúp cho vấn đề của mình, nhưng 56,9% số người tìm sự giúp đỡ của bác sĩ tâm thần và thuốc và 44% - từ gia đình và tự giúp đỡ. Kiến thức của bệnh nhân trầm cảm về triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị có tương quan thuận với mức độ hoạt động chức năng của bệnh nhân, nguồn thông tin bệnh nhân được tiếp cận trước đó. Mức độ hoạt động chức năng là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng nhận diện triệu chứng, nguyên nhân và cách can thiệp điều trị trầm cảm ở bệnh nhân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2344
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_901.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.