Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23446
Title: Con tàu tri thức
Authors: Quốc Khánh
Keywords: Con tàu tri thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.27-32
Abstract: Sở hữu hệ thống giáo dục các bật học từ mầm non tới đào tạo sau đại học, Nguyễn Hoàng, tập đoàn tư nhân trong lĩnh vực giáo dục đang thử nghiệm những mô hình giáo dục mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23446
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.