Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23449
Title: Vốn ngoại vào giáo dục
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Vốn ngoại
Vào giáo dục
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.42-45
Abstract: Việc tầng lớp trung lưu sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho việc học hành của con cái cộng với những chuyển động chính sách đang tạo ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào giáo dục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23449
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
676.91 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.