Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23454
Title: Lựa chọn đại học
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Lựa chọn
Đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.64-66
Abstract: Cuốn sách mới của ông Choosing College giúp sinh viên và gia đình họ hiểu về “việc” mà sinh viên đang thuê trường thực hiện. Ông có thể chia sẻ thêm về lý thuyết “Những việc cần làm” giúp sinh viên hiểu biết hơn về động lực khi chọn trường đại học của họ?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23454
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
543.13 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.