Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23456
Title: Milano Cofee Ngựa ô của làng cà phê
Keywords: Milano Cofee
Ngựa ô của làng cà phê
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.68
Abstract: Theo số liệu cập nhật của Euromonitor 2019, Milano Coffee đang dẫn đầu về số lượng cửa hàng cà phê phân khúc bình dân với gân 1.400 điểm bán khấp cả nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23456
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
225.46 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.