Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23459
Nhan đề: Cá thể hóa điều trị ung thư
Tác giả: Kirsch Noah
Tindera Michela
Từ khoá: Cá thể hóa điều trị ung thư
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.74-75
Tóm tắt: Eric Lefkofsky là người đã thành công với năm công ty khởi nghiệp - nổi tiếng nhất là Groupon - nhờ vào việc khai thác dữ liệu. Liệu “công thức” này có tác dụng gì với các loại bệnh hay không?
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23459
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
412.32 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.