Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23461
Title: Những quý ông ngoài cửa
Authors: Gara Antoine
Keywords: Những quý ông ngoài cửa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.81-85
Abstract: Những kẻ hung bạo” Henry Kravis và George Roberts từng được thần tượng ở thập niên 1980 trong hoạt động mua lại doanh nghiệp dựa trên vay nợ sau đó bán từng phần và cho phá sản. Hiện nay, với hàng nghìn tỉ đô la Mỹ đổ vào quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân, KKR và các tổ chức tương tự không có nhiều lựa chọn, ngoài phương thức tiếp tục xây dựng doanh nghiệp thay vì cho phá sản như trước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23461
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.