Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23462
Title: Việt Nam trong bối cảnh thương mại mới
Keywords: Việt Nam
Bối cảnh
Thương mại mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.88-93
Abstract: Căng thẳng thương mại Mỹ Trung ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam? Nguy cơ chiến tranh tiền tệ nổ ra lớn hay nhỏ? Đối sách của chinh phủ và doanh nghiệp Việt Nam như thế nào trong bối cảnh kinh tế, thương mại toàn cầu diễn biến khó lường? Các vấn đề quan trọng này được các nhà kinh tế trong và ngoài nước, đại diện doanh nghiệp lớn trong nước cùng bàn luận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23462
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.