Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23462
Nhan đề: Việt Nam trong bối cảnh thương mại mới
Từ khoá: Việt Nam
Bối cảnh
Thương mại mới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.88-93
Tóm tắt: Căng thẳng thương mại Mỹ Trung ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam? Nguy cơ chiến tranh tiền tệ nổ ra lớn hay nhỏ? Đối sách của chinh phủ và doanh nghiệp Việt Nam như thế nào trong bối cảnh kinh tế, thương mại toàn cầu diễn biến khó lường? Các vấn đề quan trọng này được các nhà kinh tế trong và ngoài nước, đại diện doanh nghiệp lớn trong nước cùng bàn luận.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23462
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.