Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23463
Title: Cưỡi trên ngọn sóng số
Keywords: Cưỡi trên ngọn sóng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.94-98
Abstract: Lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện công ty tư vấn danh tiếng cùng chia sẻ về các thách thức, cơ hội, vai trò của lãnh dạo trong việc xác định chiến lược chuyển đổi số ở doanh nghiệp. Phiên thảo luận dưới sự điều phối của ông Vũ Minh Anh, sáng lập và giám đốc điều hành Teraverde Travel.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23463
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
997.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.