Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23466
Title: Tài sản của Serena
Authors: Badenhausen Kurt
Keywords: Tài sản của Serena
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.112-116
Abstract: Nữ vận động viên thành công nhất trong lịch sử dịch chuyển cuộc chơi và tên tuổi của mình sang đầu tư khởi nghiệp và kinh doanh mạo hiểm. và cô đã tìm ra được công thức bất bại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23466
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.