Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23468
Nhan đề: Chuyên gia về thảm họa
Tác giả: Bertoni Steven
Từ khoá: Chuyên gia về thảm họa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.1121-125
Tóm tắt: Giết người, buôn lậu, tình hình hỗn loạn! Trong khi các phương tiện truyền thông xã hội thường cho chúng ta thấy cuộc sống hiện thực với thông tin đã được thanh lọc và "làm sạch".
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23468
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.