Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23470
Nhan đề: Biểu tượng xa xỉ mới ở Bangkok
Tác giả: Khổng, Loan
Từ khoá: Biểu tượng xa xỉ
Ở Bangkok
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.140-141
Tóm tắt: Tòa nhà chọc trời King Power Mahanakhon là điểm đến xa xỉ mới với du khách ở Bangkok.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23470
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
341.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.