Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2347
Nhan đề: Thái độ giúp đỡ người khác của sinh viên
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Anh
Từ khoá: Thái độ
Giúp đỡ
Sinh viên
Thang đo thái độ giúp đỡ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.76-85
Tóm tắt: Áp dụng thang đo Thái độ giúp đỡ người khác của Nickell (1998) trên 127 sinh viên đang học tại Hà Nội cho thấy, nhìn chung, sinh viên thể hiện thái độ giúp đỡ người khác theo chiều hướng khá tích cực; trong đó, biểu hiện rõ nét nhất là ở thành tố nhận thức. Sinh viên năm thứ nhất thế hiện thái độ giúp đỡ theo chiều hướng tích cực hơn những sinh viên đang học năm thứ tư ở cả ba mặt thành tố là cảm xúc, nhận thức và xu hướng hành vi. Tuy vậy, nghiên cứu không cho thấy sự khác biệt ở mức có ý nghĩa thống kê về thái độ giúp đỡ người khác giữa nam sinh viên và nữ sinh viên, giữa những sinh viên xuất thân từ thành thị và nông thôn.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2347
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_524.37 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.