Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2347
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh-
dc.date.accessioned2018-06-12T02:58:36Z-
dc.date.available2018-06-12T02:58:36Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0098-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2347-
dc.description.abstractÁp dụng thang đo Thái độ giúp đỡ người khác của Nickell (1998) trên 127 sinh viên đang học tại Hà Nội cho thấy, nhìn chung, sinh viên thể hiện thái độ giúp đỡ người khác theo chiều hướng khá tích cực; trong đó, biểu hiện rõ nét nhất là ở thành tố nhận thức. Sinh viên năm thứ nhất thế hiện thái độ giúp đỡ theo chiều hướng tích cực hơn những sinh viên đang học năm thứ tư ở cả ba mặt thành tố là cảm xúc, nhận thức và xu hướng hành vi. Tuy vậy, nghiên cứu không cho thấy sự khác biệt ở mức có ý nghĩa thống kê về thái độ giúp đỡ người khác giữa nam sinh viên và nữ sinh viên, giữa những sinh viên xuất thân từ thành thị và nông thôn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.76-85-
dc.subjectThái độvi_VN
dc.subjectGiúp đỡvi_VN
dc.subjectSinh viênvi_VN
dc.subjectThang đo thái độ giúp đỡvi_VN
dc.titleThái độ giúp đỡ người khác của sinh viênvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_524.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.