Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2348
Title: Tuổi thọ con người được quyết định bởi trí tuệ như thế nào?- Tổng quan tài liệu
Authors: Phạm, Phương Thảo
Keywords: Cơ chế
IQ
Tổng quan
Trí tuệ
Tuổi thọ
Tỉ lệ tử vong
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.86-96
Abstract: Trong nhiều lĩnh vực khoa học đa dạng, tuổi thọ con người và những yếu tố quyết định nó đã được nghiên cứu trong một thời gian dài. Có rất nhiều công trình đã tìm thấy bằng chứng khẳng định ảnh hưởng của trí tuệ đến tuổi thọ con người. Tuy nhiên cơ chế dẫn đến mối quan hệ này vẫn còn nhiều điểm cần xem xét. Bài tổng quan này tóm lược những nghiên cứu điển hình về mối tương quan giữa trí tuệ và tuổi thọ con người, bàn luận về các quan điểm lý giải mối tương quan này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2348
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_654.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.