Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23485
Title: Ứng dụng viễn thám theo dõi biến động diện tích và đánh giá sự phát triển của thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
Authors: Võ, Thị Phương Linh
Trần, Văn Đô
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sử dụng tư liệu ảnh viễn thám Landsat 8 và ảnh Sentiel – 2 nhằm đánh giá biến động diện tích và đánh giá sự phát triển của thực vật được thực hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích thực vật từ 2015 đến 2019 có xu hướng tăng, do cải tiến phương pháp bảo vệ rừng và trồng rừng nên mang lại kết quả cao. Trong nghiên cứu về chỉ số phát triển của thực vật (NDVI), kết quả cho thấy những khu vực có nước (-1 - <0), đất trống, đất nông nghiệp (0 - <0,33) có xu hướng giảm và thực vật (0,33 – 1) có xu hướng tăng. Ở mùa khô thì năm 2018 chỉ số thực vật NDVI dao động từ -0,234 đến 0,789 phần lớn thực vật phát triển ở gia trị 0,33. Ở mùa mưa thì năm 2019 chỉ số thực vật NDVI dao động từ -0.003 đến 0,773. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng ảnh Sentinel – 2 nên đưa vào sử dụng phổ biến để phục vụ cho ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường.
Description: 67 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23485
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.