Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23490
Title: Khảo sát năng lực ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu của nhóm phụ nữ cộng đồng tại hai địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang
Authors: Lê, Văn Dũ
Nguyễn, Thị Mỹ Trinh
Trần, Thị Bảo Vy
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài "Khảo sát năng lực ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu của nhóm phụ nữ cộng đồng tại hai địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang" được thực hiện để nghiên cứu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sinh kế, nông nghiệp và môi trường tại địa bàn nghiên cứu. Cuộc khảo sát bằng phương pháp PRA và khảo sát 323 phụ nữ trên 18 tuổi bằng phiếu câu hỏi có sẵn tại các xã thuộc huyện Long Mỹ- tỉnh Hậu Giang và huyện Mỹ Tú- tỉnh Sóc Trăng. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số phụ nữ được phỏng vấn cho rằng ở địa bàn bị nhiều tác động bởi ngập lụt, nắng nóng, nhiệt độ cao và mưa nắng thất thường. Tuy nhiên, hiện nay theo chị em phụ nữ được phỏng vấn cho biết ở địa phương đã tực hiện các mô hình để thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu và mang lại những hiểu quả khả quan cho người dân như mô hình" Nuôi lươn không bùn", " Nâng cao giá trị cây mãn cầu xiêm" ở Hậu Giang hay "Mô hình Biogas" ở Sóc Trăng đang được áp dụng. Mặt khác, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai thì việc phòng ngừa thiên tai của người dân địa phương chưa đủ tốt và chỉ mang tính đối phó trước mắt chưa mang tính lâu dài. Qua đó, thảo luận và đưa ra một số kiến nghị góp phần trong việc giảm nhẹ tổn thương và nâng cao khả năng thích ứng của người dân tại địa bàn khảo sát.
Description: 120 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23490
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.